Overdracht voorzitterschap

Links: nieuwe voorzitter Vincent van Lierop- Rechts: scheidend voorzitter Jop Reijnders
image

VAN DE SCHEIDENDE VOORZITTER 

Beste Plateauleden,

Zoals een aantal van jullie tijdens onze laatste bijeenkomst bij HKP Notarissen al uit mijn mond heeft mogen vernemen, heb ik in overleg met mijn medebestuursleden de voorzittershamer overgedragen aan Vincent van Lierop van Komma.

Met het oog op de Sevilla trip - alwaar Vincent wel aanwezig zal zijn - niet per 1 januari a.s. maar enigszins vervroegd.

Vincent staat samen met de rest van het bestuur voor de uitdaging om Plateau Eindhoven met haar leden te laten evolueren tot een nog aantrekkelijker platform. Oftewel om met eerbiediging van het goede oude hedendaagse wensen en verwachtingen te implementeren. 
Zijn (jeugdige) energie en enthousiasme kunnen dan verschil maken. Naast het feit dat Vincent in zijn werkzame leven niet een klassieke dienstverlener (accountant, advocaat, bankier, notaris etc.) is.

Zelf blijf ik graag lid zodat ik kan blijven ervaren wat Plateau Eindhoven zo uniek maakt en op meer bescheiden wijze mag bijdragen aan genoemde evolutie. 

Voor het gedurende al die jaren in mij als voorzitter gestelde vertrouwen wil ik jullie langs deze weg bedanken.

Tot binnenkort.

Groeten, 
Jop  

image image

VAN DE NIEUWE VOORZITTER 

Beste leden,
 
Tijdens mijn eerste bijeenkomst (het bestuur kookt) mocht ik kennis maken met een groot deel van jullie. Die avond werd ik niet alleen culinair verrast maar zeker ook zeer hartelijk welkom geheten. 
 
Er ontstond vrijwel direct een verbondenheid die ik tijdens het opvolgende nieuwjaarsdiner meteen mocht omzetten naar een plekje in het bestuur waar ik samen met Jean-Paul en Délon de activiteiten mocht gaan organiseren. Dat heb ik een aantal jaren met plezier gedaan. Bedrijfsbezoeken, het uitje in Utrecht en vele sprekers hebben we voorbij zien komen.  
Vorig jaar mocht ik het activiteitenstokje overdragen aan Jurgen en Miriam en ben ik begonnen met onze online bekendheid. 
 
Afgelopen maanden heb ik regelmatig met Jop gesproken over zijn visie voor Plateau en het feit dat hij mij als voorzitter wilde voordragen. Na een korte periode van beraad heb ik besloten dat ik het niet alleen een eer vind maar ook een mooie taak.
 
Ik wil alle leden, het bestuur en Jop, hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. Ik zal mijn uiterste best doen om deze mooie vereniging verder vooruit te helpen in het groeiplan dat we in 2019 bij Quatre Bras hebben omschreven.
 
Naar de toekomst zullen het bestuur en ik met regelmaat een beroep doen op jullie betrokkenheid en jullie netwerk.
 
De vereniging is in de voorbije jaren goed en gezond geleid en met dat uitgangspunt hebben we een prachtige start kunnen maken met inmiddels weer een aantal nieuwe leden.
 
Mijn ambitie voor Plateau zal dan ook zeker bestaan uit: 

gezonde groei realiseren
kennis vragen en overdragen
culinaire diversiteit vasthouden
 
Met gepaste trots zal ik dan ook vanaf heden de voorzittershamer overnemen van Jop.
 
Jop, nogmaals dank voor al je wijsheid energie en leiderschap. Je was een mooi voorbeeld voor mij om nu op te volgen.
 
Zo nu genoeg woorden van mij. Lets go back to the future!
 
Groet Vincent
  

Een vraag, opmerking of belangstelling voor een lidmaatschap?

Petri Willems | Secretariaat

Petri Willems | Secretariaat

Secretariaat