Kennisdeling: Het incasso kort geding

HET INCASSO KORT GEDING

Regelmatig kom ik ondernemers tegen die erover klagen dat het zo lang duurt voordat een rechter in een bodemprocedure uitspraak doet. Natuurlijk is hier niet altijd iets aan te doen, maar in sommige gevallen biedt het incasso kort geding uitkomst.

Deze versnelde gerechtelijke incassoprocedure heeft een veel kortere doorlooptijd dan een normale gerechtelijke bodemprocedure. Meestal doet de voorzieningenrechter binnen twee weken uitspraak. De schuldeiser kan daardoor veel sneller een vonnis verkrijgen waarmee een deurwaarder tot executie kan overgaan.

Hoe gaat Hermsen Advocatuur te werk?

Eerst wordt een sommatiebrief naar de schuldenaar verzonden. In sommige gevallen wordt de concept dagvaarding al gevoegd bij de sommatiebrief. Betaalt de schuldenaar niet? Dan wordt een datum voor de te houden behandeling gevraagd bij de voorzieningenrechter en alsdan wordt de procedure daadwerkelijk gestart.

Naast de te starten procedure kan ook conservatoir beslag worden gelegd op onroerende zaken of op een bankrekening van de schuldenaar. Dit verhoogt de druk extra, hetgeen een snelle betaling door de schuldenaar kan bevorderen.

Er zijn wel een aantal vereisten waaraan een zaak moet voldoen wil het incasso kort geding succesvol kunnen worden ingezet. De vordering moet voor de rechter eenvoudig beoordeeld kunnen worden. Verder moet de geldvordering door de schuldenaar niet op redelijke gronden betwist worden. Wanneer mijn klant verwacht dat de vordering in kort geding wel betwist gaat worden, dan adviseer ik meestal om niet te gaan voor een incasso kort geding maar een bodemprocedure te starten.

Heb ik uw interesse gewekt met het bovenstaande en heeft u te maken met openstaande vorderingen die moeilijk te innen zijn? Ik praat graag verder met u hierover.

Met vriendelijke groet,

Eugene Hermsen

Hermsen Advocatuur

image image

Een vraag, opmerking of belangstelling voor een lidmaatschap?

Petri Willems | Secretariaat

Petri Willems | Secretariaat

Secretariaat