Kennisdeling: Een kijk op positieve gedachte

 “Wanneer je negatieve ervaringen overkomen dan is dat je eigen schuld. Je moet gewoon positiever denken.”

Voordat je verder leest, wil ik je vragen om je ogen te sluiten en even na te denken over deze stelling. Laat deze een minuut in je hoofd ronddansen. Wat zijn jouw gedachten hierover?

Positieve psychologie
Volgens mij zijn er twee kampen of stromingen die hier een duidelijke positie in nemen bij deze stelling. Aan de ene kant zijn er de aanhangers van de Law of Attraction en ook de positieve psychologie. Daarnaast is er het kamp dat vindt dat positieve psychologie alleen niet voldoende is. Het eerste kamp is aanhanger van boeken zoals: ‘Think and Grow Rich’. Denk aan voortrekkers zoals Bob Proctor, Tony Robbinson of Michael Pilarczyk. “Je bent wat je denkt”, is kortweg hun uitgangspunt. Als je echt groot en positief denkt, dan gaat het ook goed komen met je leven. Je kunt dat bereiken waar je gedachten over gaan en wat je echt wilt.

Toxic positivity
Het andere kamp kijkt de andere kant op. Zij beweren dat theorieën vanuit positieve psychologie negatief denken als je eigen schuld zien. Wanneer je faalt of er je vreselijk dingen overkomen is dat je eigen schuld, dat kan volgens hen niet waar zijn. Er zijn zoveel externe factoren die je beïnvloeden en waar je zelf geen invloed op hebt. Ja, positief denken helpt. Het is echter een van de vele factoren en niet alles bepalend. Je kunt niet alles oplossen door alleen maar positiever te denken. Thijs Launspach schreef er over naar aanleiding van een stuk van Whitney Goodman in het AD. Hij noemt dit ‘toxic positivity.’

Harmonie en vrijheid
De vraag welk kamp gelijk heeft, is volgens mij eenvoudig te beantwoorden. Beide hebben gelijk in deze discussie. De twee kampen richten zich op het resultaat: gedachten zijn positief of gedachten zijn toxisch. Ik richt me meer op het proces van harmonie tussen de twee. Hoe richt jij je leven in zodat het er mag zijn en dat er acceptatie is? Je leven inrichten gericht op resultaat is een heilloze weg. Als je niet het juiste resultaat bereikt kan er geen bevredigend leven zijn.

Ik laat me bijstaan door enkele andere experts. Bert Helliger zegt in zijn boek, “De Wijsheid is voortdurend onderweg” dat de vraag naar de zin van het leven veronderstelt dat het leven geen eigen waarde heeft maar dat de waarde ontleend wordt aan zijn doel. Vervolgens zegt Helliger dat het leven waarde heeft in zichzelf. De vraag naar de zin van het leven wordt gesteld door iemand die niet in het reine is met zichzelf en zijn of haar zin. Wie in vrede leeft met zichzelf, stelt deze vraag niet.

Je leest dit ook in de boeken van Edith Eger en Victor Frankl. Beide overleefden de Holocaust en schreven daar ingrijpende verhalen over. Eger en Frankl schrijven heel expliciet dat de vrijheid van denken het grootste goed is. Je kunt het niemand afnemen. Het gaat over de keuze om te bepalen wat je denkt en hoe je naar een situatie kijkt. Zelfs in de meest mensonterende situaties.

Het gaat dan niet over positief of negatief denken. Het gaat over de harmonie en de vrijheid om het moment te accepteren. Je leest hier ook over in Eckart Tolle’s “De kracht van het nu”. Zowel positieve gedachten als negatieve gedachten zitten in het moment. Vanuit deze acceptatie ontstaat er ruimte voor nieuwe ideeën en nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat ruimte voor een nieuwe reis. Die reis mag je naar mijn idee met alle positieve gedachten sturen. Je accepteert dat ieder resultaat goed is. Want dat is waar je op dat moment blijkbaar moet zijn.

image image

In harmonie met je gedachten
Vanuit mijn eigen ervaring weet ik ondertussen dat positieve gedachten of positief denken als de absolute beweging een zinloze weg is. Het is zelfs een weg van vernietiging. Deze weg heb ik jarenlang met een torenhoge ambitie gevolgd.

De beweging naar morgen, volgende week, volgend jaar als grootste doel, is vernietigend. Weten dat het nog veel beter moet dan wat het nu is. Dit moment, dit tussenstation, is eigenlijk een hindernis op de weg daar naartoe. Ik weet nu dat dit niets te maken heeft met positief denken. In deze situatie ben je een slaaf van je eigen negatieve gedachten. Vandaag is dan niet goed genoeg.

Ik voel me verbonden met theorieën zoals de Law of Attraction, dat ook wel “The Secret” wordt genoemd. Ik voel me ook verbonden met boeken als ‘As A Man Thinketh’ van James Allen. Ik stuur mijn eigen gedachten. Als mijn eigen gedachten in harmonie zijn dan trek ik in harmonie dingen aan. Als ik zelf blijf nadenken over situaties en daarbij positieve en negatieve alternatieven toelaat dan is mijn leven in balans. Ik trek dan ook de dingen aan die bij die gedachten horen.

Hoe sta jij hier tegenover? Wil je meer weten over in harmonie zijn met je gedachten en de zin van het leven? Je kan me contacteren via info@eenechtgesprek.nl

Jeroen van Lierop

Een Echt Gesprek

www.jeroenvanlierop.nl

 

 

image

Een vraag, opmerking of belangstelling voor een lidmaatschap?

Petri Willems | Secretariaat

Petri Willems | Secretariaat

Secretariaat