Dinsdag 30 maart; Webinar moments

Door ons lid William Daverveld en gastspreker, Jeroen van Lierop, die behalve actief in de lokale politiek tevens docent aan het Summa collega is en als trainer/coach/luisteraar verbonden aan Eenechtgesprek.

Webinar William Daverveld - Pensioen Plus.

Vanaf 2026 gaat het nieuwe pensioenstelsel in en William wilde hier graag meer over vertellen. In een heldere uitleg heeft hij ons meegenomen ons mee in de wijzigingen in het huidige pensioenstelsel en de werking va het nieuwe pensioenstelsel dat in 2026 ingaat.

In het huidige stelsel werd elke deelnemer een gegarandeerd pensioen beloofd, meestal 70 procent van het gemiddeld verdiende loon. William legt uit dat deze garantie niet altijd kan worden nagekomen. Dit komt vooral door de lage rente. 

In het nieuwe stelsel spaart iedereen een eigen pensioenvermogen bij elkaar. Dat is de eigen premie en de daarop behaalde rendementen. De bedoeling is dat dat vermogen voldoende groot is om een pensioen van minimaal 70 procent van het gemiddeld verdiende loon uit te betalen. Dat geld zit weliswaar in een collectieve pot, maar jaarlijks krijgt elke deelnemer een overzicht van hoeveel geld er voor hem of haar is. Uit dat vermogen wordt het pensioen betaald. Hoe groter de pot, hoe hoger het pensioen.

Mocht je meer willen weten over het nieuwe stelsel dan kun je natuurlijk altijd contact met William opnemen. 

Webinar Jeroen van Lierop

De titel van het webinar luidde 'Groupthink, de kracht van samen'. Aan de hand van een aantal voorbeelden, filmpjes (The monkey business ilusion, Inattentional blindness), maakte Jeroen ons duidelijk dat de perceptie de waarheid is en wij neigen informatie te negeren die niet past in ons vooroordeel en wij informatie beter onthouden als het past in ons vooroordeel.

Van uit die even duidelijke als confronterende informatie werd de stap naar groupthink en groupshift gemaakt. Groupthink ontstaat wanneer een groep consensus belangrijker vindt dan de manier waarop deze wordt bereikt en groupshift is wat kan gebeuren binnen groepen wanneer discussie tot een verschuiving leidt tot een meer extreme positie van de groepsleden. O.a. het zgn Asch experiment maakt duidelijk hoe groot de sociale beïnvloeding binnen een groep is. Evident onjuiste informatie werd ook voor intelligente mensen de waarheid omdat de meerderheid van de (uit acteurs bestaande) groep dat maar bleef beweren.

Begrip en kennis van die processen kan ook worden ingezet om de klassieke brainstormsessies op een andere wijze uit te voeren, bijvoorbeeld met gebruikmaking van de zgn. nominal group technique waarbij de groep kort samen zit en vervolgens individueel in stilte ideeën opschrijft.

Het werkelijk interessante webinar werd met aansprekende quotes verrijkt, o.a. van John Maxwell: "De grootste belemmering van leren is weten" en Jane Goodall: "Being an alpha doesn't make you a leader. It makes you the boss and others will be submissive to you".

De webinars van William en Jeroen maken duidelijk dat Plateau ook in tijden van beperkende maatregelen vanwege Covid-19 het platform blijft voor kennisoverdracht en deling.

Wij kijken terug op een mooie activiteit.

de sprekers
image image

Een vraag, opmerking of belangstelling voor een lidmaatschap?